Pronájem/rental

Půjčovní řád

Provozovatel:

Olga Pěchotová
železniční 520, Kryry, 43981
IČ: 7412301

Výběr potahu na židle:

Potahy jsou bílé, elastické, velikostně universál na židle bez područek 

Zacházejte s potahy a stuhami se vší opatrností

Potahy na židle, ubrusy, sukně, stuhy ani běhouny nikdy nepropichujte ani nesešívejte nití! Stejně tak propálené díry od cigaret nebo prskavek zničí potah navždy. Potahy před vrácením vždy rozvažte a poskládejte. Stuhy nikdy nemuchlejte, ale poskládejte tak, jak jste je od nás obdrželi. Svatební potahy na židle a slavnostní výzdoba slouží pro potěchu vás a vašich hostů. Neslouží jako hadr na utírání rukou, stolu či země.

V případě poškození dekorací bude snížena vratná kauce podle míry poškození, viz sekce Potahy a dekorace

Rezervace dekorací

Potahy a dekorace doporučujeme zarezervovat co nejdříve, abychom mohli na daný termín zaručit volné kapacity. Rezervace je bezplatná a už samotná poptávka na počet potahů a volný termín je vedena jako rezervace. Až do podpisu smlouvy o pronájmu můžete svoji rezervaci bezplatně zrušit. Jestliže o rezervaci ztratíte zájem, je nezbytně nutné nám to písemně sdělit. Další informace v sekci Postup rezervace.

Smlouva o pronájmu

Potahy a dekorace půjčujeme na základě Smlouvy o pronájmu. Smlouva se uzavírá nejpozději 3 dny před termínem konání akce, a to písemně. Smlouvu zašleme klientovi e-mailem, ten ji vytiskne, podepíše a naskenovanou zašle zpět na náš e-mail.

  • Pronajímatel - osoba, která zapůjčí předmět nájmu oproti finanční úhradě (Olga Pěchotová, IČO 74123017).
  • Nájemce - osoba, která si zapůjčí předmět nájmu od pronajímatele a za tuto zápůjčku zaplatí finanční úhradu.
  • Předmět nájmu - věci movité, které pronajímatel zapůjčuje nájemci (potahy, mašle, dekorace).

Cena

K ceně pronájmu se připočítává dopravné dle tarifu dopravce (Gls ČP) v závislosti na hmotnosti či velikosti zásilky, pokud objednávka není vyzvednuta osobně. Dopravné se hradí za každou zásilku zvlášť. Celková cena pronájmu vč. dopravného a kauce je splatná před odesláním předmětu nájmu převodem na účet nebo na dobírku při převzetí.

Vratná kauce

Současně s úhradou ceny pronájmu a dopravy vyžadujeme úhradu vratné kauce ve výši minimálně 50 % z celkové ceny pronájmu. Kauce se hradí jako separátní platba, s cenou za pronájem. Tato kauce je vratná po navrácení a kontrole předmětu nájmu. Kontrola vrácených potahů a dekorací probíhá dle vytíženosti 1 až maximálně 3 dny. Kauci tedy odesíláme zpět na bankovní účet nájemce nejpozději do 1 týdnů od vrácení dekorací.

Obdržení potahů/dekorací

Pokud není smlouvou sjednáno jinak, zasíláme rezervované potahy/dekorace vždy ve středu v týdnu konání svatby či akce prostřednictvím přepravní společnosti Gls nebo je možné si ve čtvrtek vyzvednout objednávku osobně.

Potahy/dekorace obdržíte do 1, max. 2 dnů po odeslání. Neručíme za perfektní vyžehlení potahů s ohledem na přepravu v krabici.

Nájemce se zavazuje zásilku převzít. V případě, že nájemce odmítne zásilku od přepravní společnosti převzít, účtuje se mu 80% půjčovného dle smlouvy o pronájmu a odpovídající částka za poštovné.

Po převzetí zásilky zkontrolujte předmět nájmu, zda je v pořádku, na pozdější reklamace po termínu konání Vaší akce nebude brán zřetel a je bráno za to, že předmět nájmu jste obdrželi v pořádku, nepoškozený a v počtu dle smlouvy o pronájmu.

Pokud si nájemce předmět nájmu přebírá osobně, zkontroluje si jej ihned při převzetí. Převzetím souhlasí, že předmět nájmu byl předán v pořádku dle smlouvy o pronájmu, nepoškozen a v počtu dle smlouvy o pronájmu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vrácení potahů/dekorací

Potahy a dekorace je nutno vrátit rozvázané, nevyprané, suché a bez závad osobně nebo předáním dopravci nejbližší pondělí po dni konání akce (pokud není smlouvou stanoveno jinak, odeslat nejpozději do 10.00 hod balíkem do ruky s SMS avízem). Potahy/dekorace musíme obdržet do 48 hodin, není-li smlouvou stanoveno jinak. Náklady na vrácení předmětů pronájmu nese zákazník. Pokud obdržíme předmět nájmu poškozen či znečištěn natolik, že jej nebude možné dále používat, nebo jej neobdržíme vůbec, účtujeme za poškození či zcizení poplatky dle sazeb na stránce Potahy a dekorace. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, je sjednána smluvní pokuta ve výši 10% z dohodnutého nájemného za každý den prodlení až do zaplacení.

Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být vymáhány, pokud vratná kauce nepokryje tuto škodu a nájemce neuhradí zbytek škody, kterou způsobil.

Půjčovné za nepoužité potahy se nevrací.